000014709381
Czytaj dalej Rewitalizujemy nieruchomości

Zrealizowane przez 2C Partners rewitalizacje obejmują nieruchomości o łącznej powierzchni użytkowej ponad 10.000 m2. Przez nasze ręce przeszło łącznie blisko 200 lokali i parę budynków różnego rodzaju....

000013865686
Czytaj dalej Każdy projekt ma swój indywidualny charakter

Spółka zrealizowała projekty rewitalizacyjne w budynkach z ponad dwudziestoma lokalami mieszkalnymi, w budynkach pod opieką konserwatora zabytków, ale też w obiektach z ery PRL-u, w różnych częściach...

000016694276
Czytaj dalej Inwestujemy na rynku wtórnym nieruchomości

Inwestowanie na rynku wtórnym pozwala nam skrócić proces inwestycyjny do niezbędnego minimum. 2C Partners działa na rynku wtórnym zarówno w zakresie pozyskiwania jak i sprzedaży posiadanych zasobów....

 • wtorek, 31 Marzec 2020 14:27 Wykup obligacji serii O Zarząd 2C Partners S.A. (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, w nawiązaniu do raportu EBI 2/2020, że na mocy zawartego porozumienia w sprawie wykupu w celu umorzenia obligacji serii O, dokonał wykupu obligacji serii O w zamian za zapłatę...

  Czytaj dalej

 • poniedziałek, 30 Marzec 2020 23:58 Informacja o braku wykupu obligacji serii AD Zarząd 2C Partners S.A. („Spółka?, „Emitent”) informuje, o braku wykupu oraz o braku wypłaty odsetek od obligacji serii AD przypadających na dzień 29 marca 2020 roku. Spółka wyemitowała 700 (słownie: siedemset) sztuk Obligacji Serii AD, o...

  Czytaj dalej

 • poniedziałek, 22 Maj 2017 18:30 Przedterminowa wypłata odsetek z obligacji serii J Zarząd 2C Partners S.A. (?Spółka?) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka dokonała przedterminowej wypłaty odsetek za ósmy okres odsetkowy, w łącznej wysokości netto 22 113,80 zł, od 11 520 sztuk obligacji serii J o wartości nominalnej...

  Czytaj dalej

 • środa, 23 Kwiecień 2014 19:24 Uchwała Zarządu GPW o dopuszczeniu do obrotu akcji spółki Pragniemy poinformować, że w dniu 23.04.2014 Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę numer 488/2014 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego  systemu obrotu na rynku NewConnect 11 500 000 (jedenaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na...

  Czytaj dalej